اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1787
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 16-02-1396, 09:16
16-02-1396, 09:16

سرطان تیروئید

دسته بندی: بیماریهای غدد » تیرویید » سرطان تيروئيد

سرطان تیروئید

سرطان چيست؟

 

سرطان گروهي از بيماري‌هاي متعدد مرتبط باهم است. همه سرطان‌ها از سلول‌ها كه واحد اساسي موجود زنده هستند ايجاد مي‌شوند. سلول‌ها، بافت‌ها را به وجود مي‌آورند و بافت‌ها، اعضاي بدن را تشكيل مي‌دهند.

به طور طبيعي سلول‌ها رشد كرده و تقسيم مي‌شوند و به هنگام نیاز، سلول‌هاي جديد را تشكيل مي‌دهند.زماني كه سلول ها پير شده و مي‌ميرند، سلول‌هاي جديد جاي آنها را مي‌گيرند.

گاهي اوقات اين فرآيند منظم ،معكوس مي‌شود، سلول‌هاي جديد هنگامي كه بدن به آنها نياز ندارد ،تشكيل مي‌شوند و سلول‌هاي پير هنگامي كه بايستي از بين بروند نمي‌ميرند. اين سلول‌هاي اضافي، تودة بافتي به نام غده يا تومور راتشكيل مي‌دهند. معمولاً تورموهاي تيروئيد، ندول ناميده مي‌شوند. ندول‌هاي تيروئيد مي‌توانند خوش‌خيم يا بدخيم باشند.

ندول‌هاي خوش‌خيم، سرطاني نيستند. سلول‌هاي ندول خوش‌خيم، به ساير قسمت‌هاي بدن پخش نمي‌شوند و معمولاً آنها زندگي فرد را تهديد نمي‌كنند.

بيشتر ندول‌هاي تيروئيد از نوع خوش‌خيم هستند (بيشتر از 90%).

ندول‌هاي بدخيم سرطاني هستند، عموماً آنها بسيار خطرناك بوده و گاهي اوقات ممكن است تهديد‌كنندة زندگي باشند. سلول‌هاي سرطاني اعضاء و بافت‌هاي نزديك را مورد تهاجم قرار داده و آسيب مي‌رسانند.

هم چنين سلول‌هاي سرطاني مي‌توانند از طريق ندول بدخيم وارد جريان خون يا سيستم لنفاوي شوند و  اين بيان‌كنندة چگونگي انتشار سرطان اصلي (تومور اوليه) و تشكيل تومورهاي جديد در ساير اعضاي بدن مي باشد.انتشار سرطان متاستاز ناميده مي‌شود.

 

 

انواع عمده سرطان تيروئيد عبارت است از :

‌سرطان‌هاي پاپيلري و فوليكولر تيروئيد: 90-80% همة سرطان‌هاي تيروئيد را شامل مي‌شوند. هر دو نوع، از سلول‌هاي فوليكولر تيروئيد منشا مي گيرند. اغلب سرطان‌هاي پاپيلري و فوليكولر تمايل به رشد آهسته دارند و اگر زود شناسايي شوند به احتمال زياد به طور موفقيت‌آميزي درمان مي‌شوند.

 سرطان‌ مدولاري تيروئيد : 10- 5% سرطان‌هاي تيروئيد را شامل مي‌شوند. از سلول‌هاي فوليكولر منشاء نمي‌گيرند. سرطان‌هاي مدولري تيروئيد در صورتي كه قبل از انتشار به ساير قسمت‌هاي بدن كشف شده و درمان شوند، به آساني كنترل مي‌شوند.

 سرطان آناپلاستيك تيروئيد : شيوع كمتري دارد (2-1% موارد). از سلول‌هاي فوليكولي نشأت مي‌گيرد. سلول‌هاي سرطاني بسيار غيرطبيعي بوده و شناسايي آنها مشكل مي‌باشد. معمولاً كنترل اين نوع سرطان بسيار سخت مي‌باشد زيرا سلول‌هاي سرطاني تمايل به رشد و انتشار سريع دارند.

اگر سرطان تيروئيد به بيرون تيروئيد انتشار يابد (متاستاز) ،سلول هاي سرطاني اغلب در عقده‌هاي لنفاوي مجاور، اعصاب و عروق خوني يافت مي‌شوند. اگر سرطان به اين عقده‌هاي لنفاوي برسد، سلول‌هاي سرطان تيروئيد ممكن است به ساير عقده‌هاي لنفاوي و ديگر اعضاء همانند ريه و استخوان نيز پخش شده باشند.

هنگامي كه سرطان از محل اصلي خود به ساير قسمت‌هاي بدن منتشر مي‌شود، تومور تازه از همان نوع سلول‌ غيرطبيعي بوده و به همان نام تومور اوليه است. براي مثال، اگر سرطان تيروئيد به ريه منتشر شود، سلول‌هاي سرطاني در ريه، سلول‌هاي سرطاني تيروئيد مي‌باشند و اين بيماري متاستاتيك تيروئيد است و سرطان ريه  نمي باشد و بايستي به عنوان سرطان تيروئيد، درمان شود .

پزشكان گاهي اوقات تودة تازه را «بيماري دوردست يا متاستاتيك» مي‌نامند.

چه كساني در معرض خطر قرار دارند (عوامل خطر يا ريسك فاكتورها)

هيچ‌كس علل واقعي بروز سرطان تيروئيد را نمي‌داند. پزشكان به ندرت مي‌توانند توضيح دهند كه چرا در يك شخص اين بيماري بروز مي‌كند و در ديگري بروز نمي‌كند. با وجود اين، روشن است كه سرطان تيروئيد مسري نيست و هيچ‌كس نمي‌تواند سرطان را از شخص ديگري بگيرد.

تحقيقات نشان داده‌اند عوامل خطر خاصي، شانس بروز بيماري را در يك شخص افزايش مي‌دهند.
هر چيزي كه شانس فرد را براي بروز بيماري افزايش مي‌دهد ریسک فاکتور نامیده میشود.

ريسك فاكتورهاي زيرين با افزايش احتمال ايجاد سرطان تيروئيد مرتبط هستند:

 تشعشع :افرادي كه در معرض سطوح بالاي تشعشع قرار مي‌گيرند، احتمال بيشتري براي ابتلا به سرطان تيروئيد فوليكولر و پاپيلري ،نسبت به ساير افراد دارند.

يك منبع مهم مواجهه با اشعه، درمان با اشعة ايكس است. در سال هاي قبل پزشكان از اشعة ايكس با دوز بالا، براي درمان كودكان داراي لوزه‌هاي بزرگ، جوش صورت و ساير مشكلاتي كه سر و گردن را درگير مي‌كند، استفاده مي‌كردند.

بعداً دانشمندان دريافتند تعدادي از مردم كه اين نوع درمان را دريافت كرده بودند، دچار سرطان تيروئيد شده اند.

در عكس‌برداري توسط اشعه ايكس كه به صورت روزمره براي تشخيص به كار مي‌رود (مانند عكس‌برداري‌هاي دندان‌ و عكس‌برداري قفسة سينه) از دوز خيلي پايين اشعه ايكس استفاده مي‌شود. فايدة آنها هميشه بيشتر از خطرشان است. با اين حال در معرض اشعه قرار گرفتن مكرر، مي‌تواند مضر باشد. بنابراين ايدة خوبي براي افراد مي‌باشد كه با دندانپزشك و پزشك خود دربارة نياز براي عكس‌برداري به وسيلة اشعة ايكس صحبت كرده و در مورد استفاده از محاظ براي محافظت از ساير قسمت‌هاي بدن خود، پرسش كنند.

 تاريخچة خانوادگي  سرطان مدولري تيروئيد مي‌تواند ناشي از تغيير يا اختلال در ژني به نام RET باشد. RET تغييريافته  از والدين به فرزندان منتقل مي شود. تقريباً هر فرد داراي ژن تغييريافتة RET ، مبتلا به سرطان مدولري تيروئيد مي‌شود. آزمايش خون مي‌تواند ژن دچار اختلال RET را شناسايي كند. اگر در يك فرد مبتلا به سرطان مدولاري تيروئيد ،ژن غيرطبيعي يافت شود پزشك براي ساير اعضاي خانواده،انجام اين آزمايش را توصيه مي‌كند. در فردي كه ژن RET تغيير يافته در او يافت شده است، پزشك آزمايشات مكرر و جراحي را براي برداشتن تيروئيد قبل از پيشرفت سرطان ،توصيه مي‌كند.

هنگامي كه سرطان مدولري تيروئيد در يك خانواده رخ داد اين حالت سرطان‌ مدولري فاميليال تيروئيد ناميده مي‌شود. افراد با اين بيماري تمايل ابتلا به ساير انواع سرطان‌ها را دارند. عدة كمي از افراد با سابقة خانوادگي گواتر يا پوليپ‌هاي پيش‌سرطاني خاص در رودة بزرگ ،در معرض خطر ايجاد سرطان پاپيلري تيروئيد قرار دارند.

جنسيت :در آمريكا زنان 3-2 برابر بيشتر از مردان به سرطان تيروئيد مبتلا مي‌شوند.
 سن   بيشتر بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد، بالاي 40 سال سن دارند. معمولاً افراد مبتلا به سرطان آناپلاستيك تيروئيد، بيشتر از 65 سال سن دارند.

 نژاد   در آمريكا افراد سفيد پوست بيشتر از آمريكا‌يي‌هاي آفريقايي‌تبار، به سرطان تيروئيد مبتلا مي شوند.

 عدم وجود يد كافي در رژيم غذايي   تيروئيد نيازمند يد براي ساختن هورمون تيروئيد است. امروزه يد به نمك اضافه مي‌شود تا افراد در برابر مشكلات تيروئيد محافظت شوند.

به نظر مي‌رسد سرطان تيروئيد در مردم كشورهايي كه يد قسمتي از رژيم غذايي نمي باشد، بيشتر ديده مي‌شود. اغلب افرادي كه عوامل خطر شناخته شده دارند مبتلا به سرطان تيروئيد نمي‌شوند. از طرفي، تعداد زيادي كه اين بيماري را مي‌گيرند فاكتورهاي خطر شناخته شده را ندارند.

افرادي كه فكر مي كنند در خطر ابتلا به سرطان تيروئيد هستند ،بايستي در اين مورد با پزشك خود بحث كنند. پزشك راه‌هايي را براي كاهش خطر پيشنهاد مي‌كند و مي‌تواند يك جدول مناسب كنترل منظم را طرح‌ريزي كند.

 

 

 

علايم و نشانه‌ها

سرطان تيروئيد زودرس منجر به بروز علايم نمي‌شود، اما همچنان كه سرطان رشد مي‌كند علايم زير ظاهر مي‌شوند :

–  يك توده يا ندول در جلو گردن، نزديك سيب آدم
-‌ خشونت صدا يا اختلال در صحبت كردن با صداي طبيعي
-‌ غدد لنفاوي متورم به ويژه در گردن
-‌ اشكال در بلع يا تنفس
-‌ درد در گلو يا گردن

هم چنين اين علايم، نشانه‌هاي مطمئني براي ابتلا به سرطان تيروئيد نيستند.

وجود عفونت، گواتر خوش‌خيم يا مسايل ديگر مي‌تواند موجب بروز اين علايم شود. افراد داراي اين علايم بايد توسط پزشك هر چه سريع‌تر معاينه شوند.

فقط پزشك مي‌تواند مشكل را تشخيص داده و درمان كند.

 

 

 

تشخيص

اگر فردي علايمي دال بر وجود سرطان تيروئيد داشته ‌باشد، پزشك ممكن است معاينة بدني انجام داده و در مورد تاريخچه پزشكي شخصي و خانوادگي وي پرسش نمايد.

پزشك هم چنين آزمايشات آزمايشگاهي و آزمايشات تصويربرداري براي تهيه عكس‌ از تيروئيد و ساير نواحي درخواست مي نمايد.

معاينات و آزمايشات شامل موارد زير مي باشند :

معاينة بدني
پزشك گردن، تيروئيد، حنجره و عقده‌هاي لنفاوي گردني را (از نظر وجود ندول‌ها و بزرگي‌‌هاي غيرمعمول) لمس مي‌كند.
آزمايشات خوني
پزشك آزمايش هورمون محرك تيروئيد (TSH)را از نظر تعيين سطوح غيرطبيعي، درخواست مي‌نمايد. هورمون محرك تيروئيد به وسيلة غدة هيپوفيز در مغز ساخته مي‌شود و آزاد شدن هورمون تيروئيد را تحريك مي‌كند. هم چنين اين هورمون سرعت تكثير سلول‌هاي فوليكولي تيروئيد را كنترل مي‌كند.

اگر احتمال سرطان مدولري تيروئيد مطرح باشد پزشك براي تشخيص، سطوح غيرطبيعي كلسيم خون را كنترل مي‌كند. پزشك هم چنين آزمايشات خوني براي شناسايي ژن RET تغيير يافته يا سطوح بالاي كلسي‌تونين، درخواست مي‌نمايد.

 اولتراسونوگرافي

دستگاه التراساند از امواج صوتي استفاده مي‌كند كه افراد نمي‌توانند آنها را بشنوند. امواج برگشتي از تيروئيد توسط كامپيوتري كه از آن ها استفاده مي‌كند.، تصويري به نام سونوگرام را به وجود مي‌آورد.

از طريق عكس، پزشك مي‌تواند بفهمد چند ندول وجود دارد و اندازه و بزرگي آنها چقدر است و اين كه  آيا آنها جامد هستند يا با مايع پر شده‌اند.

 اسكن راديونوكلوئيد

پزشك اسكن‌ طبي هسته‌اي را كه از ماده راديواكتيو با مقدار كم براي نمايان شدن ندول‌هاي تيروئيد در عكس استفاده مي‌كند، درخواست مي‌نمايد.

ندول‌هايي كه مادة راديواكتيو كمتري از بافت تيروئيد احاطه كننده خود جذب مي‌كنند، ندول سرد ناميده مي‌شوند. ندول‌هاي سرد ممكن است خوش‌خيم يا بدخيم باشند.
ندول‌هاي گرم مادة راديواكتيو بيشتري از بافت تيروئيد احاطه كنندة خود جذب مي‌كنند و معمولاً خوش‌خيم هستند.

 بيوپسي

برداشتن نمونه بافتي براي جستجوي وجود سلول‌هاي سرطاني، بيوپسي ناميده مي‌شود. بيوپسي مي‌تواند تغييرات بافتي منجر به بروز سرطان و ساير شرايط را نشان دهد. بيوپسي تنها راه مطمئن براي اطلاع‌ از سرطاني بودن ندول، مي‌باشد.

پزشك بافت را از طريق سوزن و يا طي جراحي برمي‌دارد.

-‌ آسپيراسيون سوزني ظريف (ريز) : براي بيشتر بيماران، پزشك نمونة بافتي از ندول تيروئيد با يك سوزن نازك برمي‌دارد. آسيب‌شناس، سلول‌ها را در زير ميكروسكوپ مشاهده كرده و از نظر وجود سرطان كنترل مي‌كند. گاهي اوقات پزشك از دستگاه التراسوند براي هدايت سوزن به داخل ندول، استفاده مي‌كند.

-‌ بيوپسي جراحي: اگر تشخيص از طريق بيوپسي با سوزن ظريف امكان‌پذير نباشد، پزشك براي برداشتن ندول، اقدام به جراحي مي‌كند. سپس آسيب‌شناس بافت را از نظر وجود سلول‌هاي سرطاني كنترل مي‌كند.

بيماري كه نياز به بيوپسي دارد، ممكن است سؤالات زير را از پزشك خود داشته باشد :

-‌ چه نوع بيوپسي خواهم داشت؟
-‌ جراحي چه مدت طول خواهد كشيد؟
-‌ آيا هوشيار خواهم بود؟
-‌ آيا به من آسيب خواهد رسيد؟
-‌ آيا روي گردن خود بعد از بيوپسي ،جاي زخم خواهم داشت؟
-‌ چه موقع از نتايج با اطلاع خواهم شد؟
-‌ چه كسي نتايج را به من توضيح خواهد داد؟
-‌ اگر سرطان داشته باشم، چه كسي در مورد درمان با من صحبت مي‌كند؟ كي؟

تعيين مرحله بيماري

اگر تشخيص سرطان تيروئيد داده شد، پزشك لازم است از مرحله يا گسترش بيماري براي طرح‌ريزي بهترين برنامه درماني اطلاع داشته باشد.

تعيين مرحله بيماري، تلاشي با دقت فراوان، براي اطلاع از گسترش سرطان مي‌باشد و در صورت گسترش بیماری، بایستی محل های گرفتار مشخص شوند و اين كه بيماري به كدام قسمت بدن انتشار يافته است.
پزشك ممكن است از اولتراسونوگرافي، تصويربرداري با تشديد مغناطيسي (MRI) يا توموگرافي كامپيوتري (سي‌تي‌اسكن) براي اطلاع از انتشار سرطان به عقده‌هاي لنفاوي يا ساير نواحي در گردن استفاده كند.
پزشك ممكن است از اسكن‌ طبي‌ هسته‌اي تمام بدن نظير اسكن راديونوكلوئيد يا ساير آزمايشات تصويربرداري ،براي اطلاع از انتشار سرطان‌ تيروئيد به نقاط دوردست  بدن  استفاده كند.
افراد مبتلا به سرطان تيروئيد مايل هستند تا در تصميم‌گيري درمان‌هاي پزشكي خود شركت فعال داشته باشند. آنها مي‌خواهند تا جايي كه مي‌توانند درباره بيماري خود و درمان‌هاي انتخابي ،مطالبي را بدانند.
هر چند، شوك و تنش بعد از تشخيص،می تواند فكر كردن دربارة هر چيزي را كه بيماران مي‌خواهند از پزشك بپرسند، را دچار مشكل كند.
ايجاد فهرستي از سؤالات قبل از ملاقات با پزشك كمك كننده است. براي يادآوري هر آنچه كه پزشك مي‌گويد، بيماران ممكن است يادداشت بردارند يا در مورد استفاده از ضبط صوت سؤال كنند. برخي هم چنين مي‌خواهند يكي از اعضاء خانواده يا دوستان، هنگام گفتگو با پزشك براي شركت در مباحث، يادداشت‌برداري يا فقط گوش دادن، همراه آنها باشد.
پزشك ممكن است بيمار را به پزشكان انكولوژيست ارجاع‌ دهد كه تخصص در درمان سرطان دارند .متخصصيني كه سرطان‌ تيروئيد را درمان مي‌كنند شامل جراحان، متخصصان غدد، انكولوژيست‌هاي طبي و انكولوژيست های راديوتراپيست‌ مي‌باشند.
درمان عموماً در عرض چند هفته بعد از تشخيص شروع مي‌شود. براي بيماري كه در مورد انتخاب‌هاي درماني با پزشك صحبت مي‌كند ،زمان كافي براي اخذ نگرشي نو و كسب اطلاعات بيشتر در مورد سرطان تيروئيد، وجود خواهد داشت.

اخذ نگرشي نو

قبل از شروع درمان، بيمار ممكن است نظرات ساير متخصصين را دربارة تشخيص و طرح درماني خود جويا شود. جمع‌آوري پرونده پزشكي و ترتيب دادن برنامه ملاقات با پزشك ديگر، نسبتاً وقت‌گير است. راه‌هايي براي پيدا كردن پزشك براي كسب نظر دوم وجود دارد.
پزشك ممكن است بيمار را به يك يا چند متخصص ارجاع دهد. در مراكز سرطان چندين متخصص اغلب به عنوان يك تيم با هم كار مي‌كنند.

آمادگي براي درمان

پزشك مي‌تواند انتخاب‌هاي درماني را توصيف كرده و در مورد نتايج موردانتظار ، با هر انتخاب درماني ديگر بحث نمايد. پزشك و بيمار مي‌توانند با هم كار كنند و طرح درماني در خور نيازهاي بيمار را ارائه دهند. درمان به عوامل متعددي بستگي دارد كه شامل نوع سرطان تيروئيد، اندازة ندول، سن بيمار و انتشار یا عدم انتشار سرطان می باشد

برخي سؤالات وجود دارد كه بيمار مي‌تواند قبل از شروع درمان از پزشك بپرسد:

-‌ چه نوع سرطان تيروئيدي دارم؟
-‌ آيا سرطان پخش شده است؟ مرحله بيماري چيست؟
-‌ آيا به آزمايشات بيشتري براي كنترل انتشار بيماري نياز دارم؟
-‌ انتخاب‌هاي درماني من چيست؟ كدام را براي من توصيه مي‌كنيد؟ و چرا؟
-‌ فوايد هر نوع درمان چيست؟
-‌ هزينة احتمالي درمان چقدر است؟
-‌ چقدر درمان بر فعاليت‌های طبيعي زندگي من تأثير خواهد گذاشت؟
-‌ آيا كارآزمايي باليني (مطالعه تحقيقي) براي من مناسب است؟ آيا مي‌توانيد كمك كنيد تا يكي را انتخاب كنم؟

افراد نياز ندارند همه سؤالات را در يك زمان و به همه پاسخ‌ها هم زمان دست يابند. آنها شانس‌هاي ديگري براي پرسش از پزشك خود براي توضيح مواردي كه روشن نيست و پرسيدن براي اطلاعات بيشتر خواهند داشت.

روش‌هاي درماني

افراد مبتلا به سرطان تيروئيد، انتخاب‌هاي درماني متعددي دارند. بسته به نوع و مرحله سرطان تيروئيد، درمان جراحي، يد راديو اكتيو، درمان هورموني، راديوتراپي‌هاي خارجي يا شيمي‌درماني مورد استفاده قرار مي گيرد. بعضي از بيماران درمان تركيبي دريافت مي‌دارند.
پزشك بهترين شخصي است كه درمان هاي انتخابي را توصيف كرده و در مورد نتايج مورد انتظار بحث مي‌كند. بيمار ممكن است بخواهد با پزشك دربارة شركت در كارآزمايي باليني كه يك مطالعه تحقيقي براي روش درماني تازه است ،صحبت كند.

جراحي : شايع ترين درمان براي سرطان تيروئيد است. جراح ممكن است همه يا بخشي از تيروئيد را بردارد. نوع جراحي به نوع مرحله سرطان تيروئيد، اندازة ندول و سن بيمار بستگي داشته و متفاوت است.

-‌ تيروئيدكتومي كامل :

جراحي‌ براي برداشتن همه تيروئيد، تيروئيدكتومي ناميده مي‌شود. جراح تيروئيد را از طريق برشي در گردن برمي‌دارد. هم چنين گاهي اوقات عقده‌هاي لنفاوي مجاور هم برداشته مي‌شوند.
اگر آسيب‌شناس در عقده‌هاي لنفاوي علايم دال بر وجود سرطان پيدا كند به اين معني است كه بيماري به ساير قسمت ‌هاي بدن نيز انتشار يافته است.

گاهي اوقات، جراح ساير بافت هاي گردني درگير توسط سرطان را برمي‌دارد. برخي بيماران كه تيروئيدكتومي كامل شده‌اند همچنين يد راديواكتيو يا راديوتراپي خارجي دريافت مي‌دارند.

-‌ لوبكتومي :

برخي بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد فوليكولر يا پاپيلري ممكن است با لوبكتومي درمان شوند. در لوبكتومي ،لوب حاوي ندول سرطاني برداشته مي‌شود.

هم چنين جراح ،ممكن است بخش باقيمانده تيروئيد يا عقده‌هاي لنفاوي مجاور را نيز بردارد. برخي بيماران كه لوبكتومي داشته‌اند ممكن است درمان توسط يد راديواكتيو يا جراحي اضافي براي برداشتن باقيمانده بافت تيروئيد را ،لازم داشته باشند. اكثر بيماراني كه قسمتي يا همه تيروئيد آنها برداشته شده است، قرص‌هاي هورمون براي جايگزيني هورمون طبيعي ،دريافت مي‌كنند.

بعد از شروع جراحي، پزشك ممكن است نياز به جراحي دوباره گردن را براي سرطان تيروئيد منتشر، توصيه نمايد. بيماراني كه اين جراحي را دارند هم چنين ممكن است درمان يد-131 (درمان راديوتراپي خارجي براي درمان سرطان تيروئيد كه پخش شده است ) را دريافت نمايند.

سؤالاتي كه شخص ممكن است قبل از انجام جراحي از پزشك خود داشته باشد :

-‌ چه نوع عمل جراحي خواهم داشت؟
-‌ بعد از عمل چه احساسي خواهم داشت؟
-‌ آيا عوارض جانبي طولاني‌مدت خواهم داشت؟
-‌ چه موقع به فعاليت‌هاي طبيعي زندگي برخواهم گشت؟
-‌ جاي زخم شبيه چه چيزي خواهد بود؟
-‌ شانس بهبودي كامل چقدر است؟
-‌ آيا نياز به مصرف قرص‌هاي هورموني تيروئيد خواهم داشت؟
-‌ چند وقت يكبار ، نياز به كنترل منظم خواهم داشت؟
-‌ در صورت وجود درد چه كاري انجام خواهيد داد؟
-‌ چه مدت در بيمارستان بستري خواهم بود؟

درمان يد راديواكتيو (هم چنين درمان راديويدين نيز ناميده ميشود) :

استفاده از يد راديواكتيو (يد- 131) براي از بين بردن سلول‌هاي سرطاني تيروئيد در هر جايي از بدن، مي‌باشد. درمان معمولاً با دوز كم و به صورت خوراكي داده مي‌شود (كپسول يا مايع) تا مشكلي براي افرادي كه حساسيت به يد دارند، ايجاد نشود. روده يد 131 را جذب كرده و يد وارد گردش خون شده و در سلول‌هاي تيروئيد تجمع مي‌يابد. سلول‌هاي سرطاني تيروئيد باقي‌مانده در گردن و آن هايي كه به ساير قسمت‌هاي بدن انتشار يافته‌اند ،بعد از جذب يد-131 نابود مي‌شوند.

اگر دوز يد-131 به اندازة كافي پايين باشد، بيمار مي‌تواند يد-131 را سرپايي دريافت كند. اگر دوز دريافتي بالا باشد پزشك ممكن است براي محافظت سايرين از مواجهه با اشعه، بيمار را در بيمارستان در طي دوره درمان، ايزوله كند.(بيمار ممنوع ‌الملاقات باشد).
بيشتر تشعشع‌ها در چند روز اول دفع مي‌شوند و طي 3 هفته تنها اثري از يد راديواكتيو در بدن باقي مي‌ماند. بيماران مبتلا به سرطان مدولري تيروئيد يا سرطان آناپلاستيك تيروئيد، يد-131 براي درمان دريافت نمي‌كنند. اين نوع از سرطان تيروئيد ندرتاً به درمان با يد- 131 پاسخ مي‌دهند.

 درمان هورموني

معمولا ، درمان هورمونی قسمتي از طرح درماني براي سرطان فوليكولر و پاپيلري بعد از جراحی است. هنگامي كه بيمار قرص هورمون تيروئيد را دريافت مي‌كند، رشد هر نوع سلول سرطاني باقيمانده تيروئيد كاهش يافته و شانس عود بيماري كمتر مي‌گردد.

بعد از جراحي يا درمان با يد-131 بافت تيروئيد برداشته شده يا نابود مي‌شود افراد مبتلا به سرطان تيروئيد ممكن است نياز به خوردن قرص‌هاي هورمون تيروئيد براي جايگزيني با هورمون تيروئيد طبيعي داشته باشند.

افراد ممكن است اين سؤالات را دربارة درمان با يد راديواكتيو (يد- 131) يا درمان هورموني از پزشك داشته باشند :

-‌ چرا نياز به اين نوع درمان دارم؟
-‌ اين درمان چگونه عمل مي‌كند؟
-‌ براي دريافت اين درمان، آيا نياز به بستري بيمارستاني دارم؟
-‌ آيا درمان عوارض جانبي خواهد داشت؟
-‌ اين درمان چقدر طول خواهد كشيد؟
-‌ چه مدت نياز به كنترل منظم خواهم داشت؟

 درمان رادياسيون خارجي (راديوتراپي نيز ناميده مي‌شود):

استفاده از اشعه با انرژي بالا براي نابود كردن سلول‌هاي سرطاني مي‌باشد. يك دستگاه بزرگ اشعه‌‌ها را به گردن يا قسمتي از بدن كه سرطان پخش شده است، هدايت مي‌كند.

راديوتراپي، درمان موضعي است و سلول‌هاي سرطاني را تنها در موضع درمان شده، تحت تاثير قرار مي‌دهد. راديوتراپي بطور عمده در افراد مبتلا به سرطان تيروئيد پيشرفته استفاده مي‌شود كه به درمان يد راديواكتيو پاسخ نمي‌دهند. براي درمان راديوتراپي بيمار به بيمارستان يا كلينيك مراجعه مي كند (معمولاً 5 روز در هفته براي چندين هفته). اين درمان براي برطرف كردن درد و ساير مشكلات استفاده مي‌شود.

سؤالاتي كه ممكن است شخص قبل از انجام راديوتراپي ،از پزشك خود داشته باشد :

-‌ چرا به اين نوع درمان نياز دارم؟
-‌ چه موقع درمان شروع خواهد شد؟
-‌ چه موقع درمان خاتمه مي‌يابد؟
-‌ چه احساسي طي درمان خواهم داشت؟
-‌ عوارض جانبي درمان چه مي‌باشد؟
-‌ چه اقداماتي براي مراقبت از خود، طي درمان مي‌توانم انجام دهم؟
-‌ آيا قادر به ادامة فعاليت طبيعي، طي درمان خواهم بود؟
-‌ تا چه مدت نياز به كنترل منظم خواهم داشت؟

 شيمي‌درماني

شيمي‌درماني به عنوان درمان سيستميك شناخته مي‌شود زيرا دارو وارد گردش خون شده و در تمام بدن پخش مي‌شود. شيمي‌درماني، استفاده از داروها براي نابود كردن سلول‌هاي سرطاني است كه  براي درمان سرطان تيروئيد استفاده مي‌شود.

در برخي بيماران شيمي‌درماني ممكن است با راديوتراپي تركيب شود.

بيماران ممكن است اين سؤالات را دربارة شيمي‌درماني با پزشك خود مطرح نمايند:

-‌ چرا به اين درمان نياز دارم؟
-‌ شيمي‌درماني چگونه عمل مي‌كند؟
-‌ آيا عوارض جانبي خواهد داشت؟ چگونه با اين عوارض مقابله كنم؟
-‌ چه مدت تحت درمان خواهم بود؟
-‌ تا چه مدت نياز به كنترل منظم خواهم داشت؟

عوارض جانبي درمان

از آنجايي كه درمان سرطان به سلول‌ها و بافت‌هاي سالم آسيب مي‌رساند ،گاهي اوقات عوارض جانبي ناخواسته رخ مي‌دهد. اين عوارض جانبي به عوامل متعددي بستگي دارد كه شامل نوع و وسعت درمان مي‌باشد. عوارض جانبي درمان براي هر بيمار مشابه نبوده و حتي ممكن است از يك دورة درماني تا دورة بعدي متفاوت باشند.

قبل از شروع درمان تيم مراقب سلامتي، عوارض جانبي ممكن را توضيح داده و راه‌هايي را براي كمك به بيماران براي مراقبت و درمان عوارض جانبي، پيشنهاد مي‌كند.

جراحي

بيماران اغلب براي چند روز اول بعد از جراحي ناراحت هستند. با وجود اين، دارو معمولاً مي‌تواند درد آن ها را كنترل كند. بيماران بايستي در بيان تسكين درد خود به پزشك يا پرستار، راحت باشند.
همچنين احساس خستگي و ضعف در بيماران شايع است. مدت زمان بهبودي در هر بيمار متغير است. بعد از جراحي برداشتن تيروئيد و اعضاء و بافت‌هاي مجاور آن نظير غدد پاراتيروئيد، بيمار نياز به دريافت دارو (هورمون تيروئيد) يا ويتامين و مكمل‌هاي معدني (ويتامين D و كلسيم) جهت جايگزيني عملكرد از دست رفته اين اعضاء دارد. در تعداد كمي از موارد ،اعصاب و عضلات خاصي ممكن است آسيب ديده يا طي جراحي برداشته شوند. اگر اين اتفاق رخ دهد، بيمار ممكن است مشكل صوتي داشته و يا يك شانه  نسبت به  شانه ديگر پائين تر باشد.

درمان يد راديواكتيو ( يد- 131)

برخي از بيماران در روز اول درمان با يد- 131، تهوع و استفراغ دارند. بعد از جراحي ،بافت تيروئيد باقي مانده در گردن ممكن است متورم شده يا دردناك شود. اگر سرطان تيروئيد به ساير قسمت هاي بدن پخش شده باشد، يد-131 تجمع يافته، ممكن است باعث درد و تورم شود.
هم چنين، بيماران ممكن است خشكي دهان يا از دست دادن حس چشايي يا بويايي را براي مدت كوتاهي بعد از درمان با يد- 131 داشته باشند.

در طي درمان، بيماران تشويق به آشاميدن مقدار زياد آب و ديگر معايعات مي‌شوند، چون دريافت مايعات زياد به دفع سريع‌تر يد- 131 از بدن كمك مي‌كند و تماس مثانه با يد-131 كاهش مي‌يابد. چون درمان يد راديواكتيو ،سلول‌هاي سازنده هورمون تيروئيد را نابود مي‌كند لذا بيماران براي جايگزيني هورمون طبيعي ، نيازمند مصرف قرص‌هاي هورمون‌ تيروئيد مي باشند.

يك عارضه جانبي در مرداني كه دوز بالاي يد- 131 را دريافت مي‌دارند، از دست دادن باروري است. در زنان، يد-131 باعث ناباروري نمي‌شود ولي برخي پزشكان پيشنهاد مي‌كنند تا يك سال بعد از دريافت درمان يد- ،131 ، زنان از حاملگي اجتناب نمايند. محققين گزارش كرده‌اند تعداد كمي از بيماران ،سال ها بعد از درمان با دوز بالاي يد-131، دچار لوسمي (سرطان خون) شده‌اند.

درمان هورموني

قرص‌هاي هورموني تيروئيد ندرتاً باعث بروز عوارض جانبي مي‌شوند. با وجود اين تعداد كمي از بيماران دچار بثورات شده يا مقداري از موهاي خود را طي ماه‌هاي اول درمان ،از دست مي‌دهند.

پزشك در طول ملاقات هاي پي گيري ، بايد به دقت سطح خوني هورمون تيروئيد را پايش كند. زیادی هورمون تيروئيد ممكن است باعث كاهش وزن، احساس گرمي و تعريق در بيماران شود. هم چنين ممكن است باعث درد قفسة سينه، كرامپ (پيچش شكمي) و اسهال شود. (اين حالت را هيپرتيروئيديسم مي‌نامند.)

اگر سطح هورمون تيروئيد خيلي پايين باشد بيمار دچار افزايش وزن، احساس سرما و پوست و موي خشك خواهد شد. (اين حالت را هيپوتيروئيديسم مي‌نامند.)

راديوتراپي

اين درمان ممكن است منجر به خستگي زياد بيمار در طول درمان شود. استراحت مهم است اما پزشكان توصيه مي‌كنند بيماران تا حد ممكن فعال باقي بمانند. هنگام دريافت راديوتراپي  معمولاً پوست‌‌ ناحيه‌ تحت درمان سرخ، خشك و دردناك مي‌شود. وقتي گردن بيمار تحت راديوتراپي مي‌باشد بيمار ممكن است احساس خشونت صدا  نموده و يا دشواري بلع داشته باشد.

ساير عوارض جانبي بستگي به ناحية تحت درمان دارد. اگر شيمي‌درماني در همان موقع داده شود، عوارض جانبي بدتر خواهد شد. پزشك مي‌تواند راه‌هايي را براي آسان تر كردن تحمل اين مشكلات پيشنهاد كند.

شيمي‌درماني

عوارض جانبي شيمي‌درماني بستگي به داروهاي خاص مصرف شده دارد. عمده‌ترين عوارض جانبي شامل تهوع، استفراغ، زخم دهان، از دست دادن اشتها و از دست دادن موها مي باشد. برخي عوارض جانبي با داروها برطرف مي‌شوند.

مراقبت هاي پي گيري

مراقبت هاي پي گيري بعد از درمان سرطان تيروئيد ،بخش مهمي از طرح‌ درماني  بيماران مي باشد. با كنترل منظم دوره‌اي، تغييرات در سلامتي مورد توجه قرار گرفته و با حداكثر سرعت ممكن، مشكلات بیمار پيدا و درمان مي‌شوند. كنترل دوره‌اي منظم شامل معاينة بدني دقيق، عكس‌برداري با اشعة ايكس و ساير آزمايشات تصويربرداري نظير اسكن طب هسته‌اي و آزمايشات آزمايشگاهي (نظير آزمايش خون براي تعيين سطح كلسي‌تونين) مي‌باشد. پزشك مي‌تواند برنامه هاي پي گيري را ،براي تعيين اينكه بيمار چند مرتبه يك‌بار پزشك را ملاقات كند و چه آزمايش‌هايي لازم است ،براي بيمار توضيح دهد.

ابر تگ‌ها: بهترین, بهترین فوق تخصص غدد تهران شمال متخصص غدد شرق غرب جنوب, بهترین فوق تخصص غدد تهران, بهترین فوق تخصص غدد تهران شمال, بهترین فوق تخصص غدد, بهترین متخصص غدد غرب تهران, بهترین متخصص غدد تهران, بهترین فوق تخصص غدد ایران, فوق, غدد, تخصص, تهران, دکتر, متخص

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3091
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 14-02-1396, 23:55
14-02-1396, 23:55

پرکاری تیروئید

دسته بندی: بیماریهای غدد » تیرویید » پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید

 

 

پرکاری تیروئید

 

 

پرکاری تیروئید یا هایپرتیروئیدیسم:

 

نوعی بیماری غده تیروئید است که در آن تیروئید بیش از مقدار طبیعی هورمون ترشح می کند.

هورمونهای غده تیروئید شامل تیروکسین یا T۴و T۳هستند. در اینحالت علائمی از بیماری از جمله تپش تند قلب، کاهش وزن، تعریق، عدم تحمل به گرما،لرزش و ناآرامی نمایان می شوند.

پرکاری تیروئید بر اثر فعالیت بیش از حد طبیعی غده تیروئید که هورمون های مترشحه از آن در تنظیم تمام کارهای بدن نقش دارند، بروز می کند. درنتیجه این فعالیت بیش از حد، تولید هورمون های تیروئید افزایش می یابد.

 

 

شایعترین نوع پرکاری تیروئید، بیماری گریوز نامیده می شود. پرکاری تیروئید در افراد بزرگسال ۲۰ تا ۵۰ ساله و بیشتر در زنان شایع است. در این بیماری، تیروئید بسیار فعال است و تیروکسین خیلی زیاد تولید می کند که درصورت شدتیافتن به آن "تیروتوکسیکوز" می گویند.

این عارضه در زنان بیشتر از مردان بروز می کند. نشانه های آن شامل اضطراب، تپش قلب، کاهش وزن، افزایش اشتها، عدم تحمل گرما، اسهال، و اختلالاتقاعدگی است.

همانطور که گفته شد؛ شایعترین شکل پرکاری تیروئید بیماری گریوزاست. این مشکل یک بیماری خودایمنی است که در آن بدن پادتن هایی تولید می کند. اینپادتن ها تیروئید را وادار به تولید تیروکسین بیشتری در اشخاص مبتلا به بیماری گریوز چشمها بطور غیرعادی بیرون میزنند و پوست ساق پا ورم می کند. عوامل بروز پرکاری های تیروئید می تواند بر اثر یکتومور خوش خیم در تیروئید یا یک گواتر چند نودولی بروز کند

 

علل بیماری:


سابقه خانوادگی ابتلا به پرکاری تیروئید، استرس ، جنسیت زن وسایر اختلالات ایمنی از عوامل تشدید کننده این بیماری هستند .

در موارد نادر، تیروئید می تواند بر اثر یک عفونت ویروسی که به آن تیروئیدیت می گویند، پرکار شود. این بیماری که التهاب تیروئید است، می تواندباعث آزاد شدن تیروکسین ذخیره شده، شود.

 

 

علائم:

 

علایم عمومی پرکاری تیروئید شامل کاهش وزن سریع علی رغم افزایش اشتها و حتی مصرف زیاد غذا است، البته در افراد مسن ممکن است افزایش وزن دیده شود.

تعریق بیش از حد، ضعف عضلانی، لرزش بخصوص در دستها و تنشهای غیرارادی، افزایش حساسیت و تحریک پذیری نسبت به گرما و احساس گرما یا داغی از دیگرعلائم این بیماری هستند.

هم چنین ؛ علائم عصبی این بیماری شامل بی حوصلگی و تحریک پذیری شدید، کاهش تمرکز، ایجاد حالات و تنش های عصبی، اضطراب و نگرانی و بیقراری قابل توجه و اختلال خواب هستند.

بعلاوه علائم قلبی پرکاری تیروئید عبارت از تند، نامنظم وکوبنده بودن ضربان قلب و افزایش ضربان قلب و تپش قلب به دنبال انجام کارهای معمول وافزایش فشار خون هستند..

دیگر علائم این بیماری شامل علائم چشمی مثل مشکلات بینایی و دوتا دیدن و بیرون زدگی غیرطبیعی کره چشم، علائم موضعی تیروئید مانند گواتر یا بزرگشدن غده تیروئید، علائم گوارشی آن مثل تغییر حرکات طبیعی روده بزرگ، اسهال و گاهی یبوست، علائم پوستی همچون خارش پوست و ریزش مو هستند.

 

 

درمان:

 

به طور معمول از یدرادیواکتیو، داروهای ضد تیروئید و در برخی موارد از روش های جراحی برای برداشتن بخشی از غده تیروئید استفاده می شود ضمن این که باید توجه داشت در هر یک از این روش های درمانی، تغییر شیوه زندگی، تغییر و اصلاح رژیم غذایی و تطابق فعالیت می تواند در بهبودی بیماران نقش بسیار موثری داشته باشد.

بیمار تحت درمان با ید را باید از نظر تظاهرات مسمومیت با ید (یدیسم) زیر نظر گرفت ودر صورت بروز علایم مصرف ید را بلافاصله متوقف کرد.

علایم یدیسم عبارتند از:تورم مخاط دهان.ترشح بیش از حد بزاق.حالت سرماخوردگی و بثورات جلدی.

 

 

تغذیه در پرکاری تیروئید:

 

 

1-از آنجا که میزان انرژی مورد نیاز در این شرایط ۶۰-۵۰ درصد درصد افزایش می یابد،بیماران باید از رژیم پرکالری (حدود ۴۰ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)استفاده نمایند. بهتر است بیماران تعداد وعده های غذایی را افزایش دهند و در مقابل،از حجم هر وعده مقداری کم کنند.

 

 

2-دریافت پروتئین  نیز باید بین 75/1 – ۱ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش یابد. گنجاندن تخم مرغ، گوشت قرمز،  گوشت ماکیان و ترکیب غلات و حبوبات  در رژیم غذایی برای تأمین نیاز پرو تئینی توصیه می شود. در صورت تخلیه ی ذخایر پروتئینی بدن، استفاده از مکمل های پروتئینی به ویژه قبل و بعد از عمل جراحی زیر نظر متخصص تغذیه، می تواند مفید باشد.

 

 

3-با توجه به افزایش نیاز به ویتامین ها، استفاده از مکمل ویتامین C،  ویتامین B کمپلکس خصوصاً ویتامین های B1 ، B2 ،و B12  همراه رژیم غذایی بسیار مفید می باشد. به طور کلی استفاده از مولتی ویتامین و مولتی مینرال توصیه می شود. منابع غذایی ویتامین های فوق که باید در رژیم غذایی اینبیماران گنجانده شوند عبارت اند از: انبه، مرکبات ، کیوی ، شیر وفرآورده های آن، سبزیجات سبز رنگ، جوانه ی حبوبات و ماهی.

 

 

4-از مصرف زیاد ید پرهیز شود. لازم به ذکر است از آن جا که بعضی از مکمل های ویتامینی و مواد معدنی، دارای مقادیری ید نیز هستند، مبتلایان به پرکاری تیروئید، باید ازمصرف این قبیل مکمل ها و هرگونه مکمل ید پرهیز کنند.

 

 

5- مصرف کلیه ی غذاها و نوشیدنی های تحریک کننده مانند شکلات، نوشیدنی های کافئین دار( مانند چای ، قهوه ،کولا) و همچنین کشیدن سیگار باید در این بیماران محدود شود.

 

 

نویسنده:دکتر علیرضا عارف زاده

فوق تخصص غدد،رشد،دیابت،تیروئید.

ابر تگ‌ها: بهترین فوق تخصص غدد, بهترین, فوق, تخصص, غدد, تهران, بهترین فوق تخصص غدد تهران شمال متخصص غدد شرق غرب جنوب, تیروئید, گریوز, فوق تخصص خوب غدد تهران, دیابت, فوق تخصص خوب غدد شمال تهران, بهترین شمال تهران متخصص غدد, فوق تخصص غدد در تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10169
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 12-02-1396, 23:40
12-02-1396, 23:40

کم کاری تیروئید

دسته بندی: بیماریهای غدد » تیرویید » کم کاری تیروئید

کم کاری تیروئید

 

 

 

 

 

 

 

 کم کاری تیروئید چیست؟

هیپو تیروئیدی یا کم کاری تیروئید (غدد تیروئید کم فعال) زمانی اتفاق می افتد که غده تیروئید میزان هورمون تیروئید کمتر از حد طبیعی تولید کند. نتیجه این اتفاق کاهش بسیاری از فعالیتهای بدن است. گرچه کم کاری تیروئید می تواند موقتی باشد، ولی معمولاً یک وضعیت دائمی است. برخی مطالعات نشان می دهند که 10 درصد زنان و 3 درصد مردان کم کاری تیروئید دارند. 

نشانه های هیپوتیروئیدی چیست؟

در مراحل ابتدایی ممکن است علائم کمی بروز کند چرا که بدن توانایی جبران نسبی غده تیروئید از کار افتاده را با افزایش تحریک آن دارد. این مسئله بسیار شبیه فشار دادن پدال گاز برای حرکت با سرعت قبلی در وقتی که ماشین از تپه بالا می رود است. به هرحال به دلیل آنکه تولید هورمون تیروئید کاهش یافته و متابولیسم بدن کند شده است نشانه های مختلفی می تواند بروز کند.

- خستگی فراگیر

- خواب آلودگی

- فراموشکاری

- مشکلات یادگیری

- ناخن و موی خشک و شکننده

- پوست خشک و خارش دار

- صورت پف آلود

- یبوست

- ناراحتی عضلات

- اضافه وزن و احتباس ادراری

- جریان قاعدیگی سنگین یا غیر طبیعی

- افزایش فراوانی سقط

- افزایش حساسیت به داروها

 علل هیپو تیروئیدی چیست؟

هیپوتیروئیدی خود ایمنی

دستگاه ایمنی بدن می تواند واکنشی در غده تیروئید ایجاد کند که باعث کم کاری تیروئید می شود و اکثر اوقات باعث گواتر می گردد (بزرگی تیروئید). دیگر بیماریهای خود ایمنی ممکن است همراه با این اختلال بوده و سایر اعضای خانواده نیز دچار این حالت باشند.

درمان با ید رادیو اکتیو

هیپو تیروئیدی به میزان زیادی پس از استفاده از ید رادیواکتیو به عنوان یک هدف درمانی برنامه ریزی شده برای پر کاری تیروئید اتفاق می افتد.

 شروع خودبخودی

ممکن است بدون علت واضحی تولید هورمون تیروئید کاهش پیدا کند.

جراحی تیروئید

هیپوتیروئیدی می تواند به علت جراحی بر روی غده تیروئید بخصوص زمانی که بیشتر غده برداشته می شود اتفاق بیفتد.

داروها

لیتیوم، دوز بالای ید، و آمیودارون می توانند باعث هیپو تیروئیدی شوند.

التهاب تیروئیدی تحت حاد

التهاب دردناک تیروئید که علت آن نامشخص است می تواند پس از یک دوره بیش فعالی (هیپر تیروئیدی) باعث هیپوتیروئیدی شود. گرچه هیپوتیروئیدی معمولاً موقتی است ولی در درصد کمی از موارد می تواند دائمی شود.

التهاب تیروئید پس از زایمان

مدت کوتاهی پس از زایمان ممکن است تیروئید وارد یک دوره هیپرتیروئیدی و به دنبال آن هیپو تیروئیدی شود و اکثراً پس از آن به عملکرد طبیعی خود باز می گردد.

وضعیت های مادرزادی

نوزاد ممکن است با میزان ناکافی بافت تیروئید یا نقص آنزیمی که اجازه تولید طبیعی هورمون تیروئید را نمی دهد متولد شود. اگر این وضعیت به سرعت درمان نشود ممکن است عقب ماندگی رشد جسمی یا آسیب ذهنی (کرتینیسم) اتفاق بیفتد.

هیپوتیروئیدی هیپوفیزی

 هر بیماری تخریب کننده غده هیپوفیز می تواند باعث آسیب رسیدن به سلول هایی شود که هورمون تحریک کننده تیروئید ترشح میکنند.  این هورمون، تیروئید را تحریک به تولید میزان طبیعی هورمون تیروئید می کند. این یک علت بسیار نادر هیپوتیروئیدی است.

 هیپوتیروئیدی چگونه تشخیص داده می شود؟

نشانه های مشخص کننده و علائم فیزیکی که می توانند به وسیله یک پزشک تشخیص داده شوند می توانند نشانه ای از هیپوتیروئیدی باشند. اما به هر حال این وضعیت می تواند بسیار کند پیش برود تا جایی که بسیاری از بیماران متوجه نمی شوند که بدنشان تغییر کرده است و بنابراین انجام تستهای آزمایشگاهی به شدت برای تأیید تشخیص و تعیین علت هیپوتیروئیدی اهمیت دارد.

آزمایش هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH)

سطح افزایش یافته هورمون TSH در خون تقریباً یک نشانگر دقیق از هیپو تیروئیدی اولیه (غیر هیپوفیزی). تولید این هورمون هیپوفیزی زمانی که تولید هورمون غده تیروئید حتی به میزان جزیی کم شده باشد افزایش می یابد.

 سایر آزمایشات

T4 آزاد (تیروکسین) هورمون تیروئید فعال در خون. بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که در خون افراد طبیعی دامنه ای از هورمون T4  درست مثل دامنه قد و وزن وجود دارد که محدوده طبیعی تلقی می شود و مقدار هورمون تیروئید برای جمعیت عمومی امکان دارد که برای یک فرد خاص مناسب نباشد.

پادتن های ضد تیروئید ? احتمال وجود التهاب تیروئید خود ایمنی را که می تواند عامل هیپوتیروئیدی باشد نشان می دهند.

یک پزشک عمومی می تواند تشخیص هیپوتیروئیدی را بگذارد اما غالباً به کمک یک متخصص غدد، پزشکی که در بیماریهای تیروئید تخصص دارد، نیاز می شود.

هیپوتیروئیدی چگونه درمان می شود؟

هیپوتیروئیدی با یک درمان تک دوز روزانه لووتیروکسین که به صورت قرص داده می شود درمانمی گردد. یک پزشک با تجربه می تواند دوز و شکل صحیح را برای بازگشت تیروئید به وضعیت طبیعی تجویز نماید. در بیماران مسنی که بیماریهای زمینه ای ماند بیماری قلبی دارند معمولاً دوز پایین دارو شروع می شود در حالیکه در بیماران جوان و سالم دوز کامل درمانی به یکباره جایگزین می شود. هورمون تیروئید در بدن بسیار کند عمل می کندو بنابراین چند ماه پس از شروع درمان طول می کشد تا درعلایم بهبودی مشاهده  شود.

 از آنجا که بسیاری از موارد هیپوتیروئیدی، دائمی و اغلب پیشرونده هستند ضروری است که درمان این وضعیت در طول زندگی فرد ادامه پیدا کند. اندازه گیری دوره ای سطح TSH  و وضعیت بالینی برای اطمینان از اینکه دوز مناسب تجویز شده است ضروری است چرا که ممکن است نیاز به تعدیل دوزهای درمانی در زمانهای مختلف وجود داشته باشد. تعدیل مطلوب برای هورمون تیروئید حیاتی است چرا که بدن بسیار حساس به تغییرات حتی جزیی هورمون تیروئید است. قرصها در 10 قدرت مختلف تولید می شوند و ضروری است که آنها را در هر روز به طور ثابتی دریافت نمود.

دوزی از هورمون تیرویی که کم باشد ممکن است نتواند از بزرگ شدن غده پیشگیری کند و باعث پایدار ماندن نشانه ها همراه با افزایش سطح کلسترول خون شود که به نوبه خود می تواند خطر تصلب شرایین و بیماری قلبی را افزایش دهد. دوزی از هورمون تیرویی که خیلی زیاد باشد می تواند باعث بروز نشانه های هیپر تیروئیدی شود و بار اضافی بر روی قلب ایجاد کرده و منجر به افزایش خطر بروز پوکی استخوان گردد. 

بسیار مهم است که دوز دارو در زنانی که تصمیم به باردار شدن دارند به خوبی تنظیم شود چرا که هیپوتیروئیدی می تواند بر رشد و نمو جنین تأثیر بگذارد. غالباً در طی حاملگی جایگزینی هورمون تیروئید تغییر میکند و بنابراین مراقبت بیشتری لازم است. داروها و مکملهای مختلفی (خصوصاً آهن) می توانند مشخصاً بر جذب هورمون تیروئید تآثیر بگذارند و بنابراین سطح هورمون نیاز به مراقبتهای بیشتری در طی بیماری یا تغییر داروها دارد.

هورمون تیروئید برای کارکرد و نمو طبیعی مغز در جنین و نوزاد حیاتی است و شیرخوارنی که به درمان جایگزین با هورمون تیروئید نیاز دارند نباید با محلولهای مایع در بازار درمان شوند، چرا که هورمون فعال ممکن است پس از حل شدن خراب شود و نوزاد هورمون تیروئید کافی دریافت نکند. به جای آن شیرخواری که هیپوتیروئیدی دارد باید به وسیله شکستن قرص به اندازه صحیح و سپس حل نمودن آن در یک قاشق چایخوری مایع درمان شود. مدیریت مناسب در درمان هیپوتیروئیدی نیاز به مراقبت پیوسته توسط یک پزشک مجرب دارد.

ابر تگ‌ها: بهترین, بهترین فوق تخصص غدد تهران, بهترین فوق تخصص غدد تهران شمال, بهترین فوق تخصص غدد تهران شمال متخصص غدد شرق غرب جنوب, فوق, تخصص, غدد, تهران, شمال, علیرضا, عارف زاده, بهترین فوق تخصص غدد در تهران, فوق تخصص غدد در تهران, متخصص غدد تهران, کم کاری تیروئید

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2242
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 20-08-1396, 13:21
20-08-1396, 13:21

تیروئیدیت هاشیموتو

دسته بندی: بیماریهای غدد » تیرویید » تیروئیدیت هاشیموتو

تیروئیدیت هاشیموتو

 

 

 

 

 

 

 

 

تیروئیدیت هاشیموتو:

 

 

تیروئیدیت هاشیموتو که گاها"  بیماری هاشیموتو نیز نامیده می شود

 

 

یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به بافت های

 

 

طبیعی بدن خود آسیب می رساند.

 

 

در افراد مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو، سیستم ایمنی بدن به بافت طبیعی

 

 

تیروئید حمله می کند.

 

 

گاهی اوقات به تیروئیدیت هاشیموتو در اصطلاح تیروئیدیت لنفوسیتیک

 

 

یا تیروئیدیت خودایمن نیز گفته می شود که علت

 

 

آن التهاب مزمن بافت تیروئید همراه با ارتشاح لنفوسیتی می باشد.

 

 

 

این می تواند به منجر به کم کاری تیروئید شود و یا

 

 

در مراحل اولیه خود، صرفا" خود را با بزرگی تیروئید

 

 

نشان دهد.

 

 

نام هاشیموتو به کاشف این بیماری بر می گردد.

 

 

 

زمانی که اولین بار پروفسور هاکارو هاشیموتو که اصالتا"

 

 

یک پزشک ژاپنی بود و در آلمان این بیماری را کشف کرد.

 

 

 

 

علل بیماری هاشیموتو:

 

 

 

علت دقیق بیماری هاشیموتو(تیروئیدیت هاشیموتو) دقیقا" مشخص

 

 

نمی باشد.   

 

 

به نظر می رسد  عوامل  زیادی در ایجاد آن نقش  دارند.

 

 

 

از جمله مهم ترین این عوامل عبارتند از:

 

 

 

1) ژنتیک:

 

 

این بیماری در بسیاری از خانواده ها به صورت

 

 

ارثی دیده می شود و به نظر می رسد که زمینه 

 

 

خانوادگی و ژنتیک در آن نقش دارد.

 

 

اکثر مبتلایان به این بیماری زنان میانسال می باشند

 

 

البته بیماری در مردان و بچه ها نیز دیده می شود. 

 

 

سایر عوامل تشدید کننده:

 

 

2)هورمون های جنسی:

 

 

تیروئیدیت هاشیموتو در زنان  حدود هفت برابرشایع تر از مردان

 

 

است. این موضوع نشان می دهد که هورمون های جنسی احتمالا" 

 

 

در تشدید آن نقش دارند.

 

 

 

3) ید:

 

تحقیقات نشان می دهد که بعضی داروهای خاص حاوی ید و

 

یا تماس بیش از حد با عنصر ید، ممکن است باعث تشدید بیماری تیروئید

 

 

در افراد  با ژن حساس به این بیماری گردد.

 

 

 

4)قرار گرفتن در معرض تابش اشعه رادیو اکتیو:

 

 

در افرادی که در معرض اشعه رادیو اکتیو  قرارگرفته اند و تیروئید مستعد

 

 

داشته اند نظیر حادثه هسته ای چرنوبیل(بمب اتمی در ژاپن)

 

 

 

یا بیماران درمان شده با اشعه درمانی برای لنفوم هوچکین

 

 

مواردی از تشدید بیماری گزارش شده است.

 

 

 

 

علائم بیماری:

 

 

هیچ علامت اختصاصی  یا نشانه اختصاصی

 

 

برای این بیماری وجود ندارد.

 

 

گاهی از اوقات بدون علامت بوده و فقط در آزمایشات

 

 

رد پای آنتی بادی ها به چشم می خورد.

 

 

و گاه فقط خود را با بزرگی تیروئید نشان می دهد.

 


TPO (تیروئید پراکسیداز)  یک آنزیم  مهم در تولید

 

 

هورمونهای تیروئید است.

 

 

در فرد مبتلا به این بیماری وجود آنتی بادی هایی

 

 

که علیه این آنزیم هستند باعث عدم فعالیت این

 

 

آنزیم شده و فرد در طول زمان به کم کاری تیروئید

 

 

دچار می گردد.

 

علائم بیماری در فرد دچار کم کاری تیروئید شامل خستگی، افزایش وزن،

 

 

یبوست، افزایش حساسیت به سرما، خشکی پوست، افسردگی،

 

 

درد عضلانی و کاهش تحمل ورزش، و در خانم های مبتلا 

 

 

اختلالات پریود و ریزش مو و ضعف و بی حالی می باشد.

 

 

 

درمان:

 

 

بیماران مبتلا به آنتی بادی های TPO بالا که آزمایشات عملکرد تیروئید

 

 

 

آنها نرمال می باشد (TSH و تیروکسین آزاد نرمال دارند)

 

 

و گواتر نیز ندارند ممکن است به درمان نیاز نداشته باشند.

 

 

البته این موضوع برای خانم هائی که گواتر داشته و قصد بارداری داشته

 

 

و سقط های مکرر یا نازائی دارند متفاوت است و در این موارد 

 

 

از دوزهای بسیار اندک لووتیروکسین می توان سود برد.

 

 

 
برای بیماران مبتلا به کم کاری واضح تیروئید

 

و یا گواتر بزرگ درمان با  جایگزینی هورمون های تیروئید

 

انجام می شود.

 

 

بسیاری از بیماران مبتلا به تیروئیدیت ها شیموتو نیاز به درمان

 

با قرص لووتیروکسین در طول عمر دارند.

 

پیدا کردن دوز مناسب، به ویژه در ابتدای بیماری  ممکن است

 

 

 

نیاز به انجام آزمایشات دوره ای در هر 6-8 هفته داشته باشد.

 

 

 

تهیه کننده و گرد آوری:

 

دکتر علیرضا عارف زاده

 

فوق تخصص غدد در تهران

 

متخصص غدد در تهران 

 

فوق تخصص غدد  (  متخصص غدد  ) 

 

 دکتر غدد در تهران

 

دکتر فوق تخصص غدد در تهران  

 

 

فوق تخصص غدد تیروئید در تهران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: تیروئیدیت هاشیموتو, فوق تخصص غدد در تهران, فوق, تخصص, غدد, در, تهران, فوق تخصص, متخصص غدد, فوق تخصص غدد, فوق تخصص غدد تیروئید, متخصص غدد در تهران, بهترین فوق تخصص غدد تهران, متخصص, دکتر, دکتر غدد در تهران, دکتر فوق تخصص غدد در تهران

درباره ما :

دکتر علیرضا عارف زاده
متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم و استادیار دانشگاه
عضو انجمن دیابت آمریکا(ADA)
عضو انجمن غدد اروپا(ESE) و عضو انجمن محققان اروپا(CORDIS)

تماس با ما :

تلفن 09198673034-09373622621
آدرس ایمیل:info@drarefzadeh.com
آدرس تلگرام:www.telegram.me/drarefzadeh
آدرس:تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، روبروی مترو شریعتی-جنب پمپ بنزین شریعتی(مینا)، کوچه شواری، پلاک 29،ساختمان پزشکان سینا، طبقه4، واحد 16،همه روزه غیر از روزهای پنج شنبه وجمعه از ساعت 3 الی 9 شب تلفن تماس:09198673034-0212289883